انتشار تصویری مبتکرانه در شبکه های مجازی /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:تصویری مبتکرانه که به طور گسترده در شبکه های مجازی منتشر شد در شبکه های مجازی،تصویر زیر در سطح گسترده ای منتشر شده است. این تصویر به تقلید از روزنامه اطلاعات 26دی1357( روز فرار محمدرضا پهلوی)تهیه شده و نشان از خرسندی مردم ایران ،37 سال پس از فرار شاه و در روز لغو تحریم ها دارد. در 26دی 57 تیتر روزنامه اطلاعات این بود:”شاه رفت”
Snapshot_2016-01-17_130547