اوج بدحجابی در پیست اسکی /تصاویر

سال پیش همین موقع ها بود که تصاویری رو از بدحجابی دختران در پیست اسکی دیزین منتشر کردیم، اما متأسفانه هیچ مسئولی نسبت به این نوع بدحجابی ها، عکس العملی نشان نداد، به تازگی تصاویر جدیدی از بدحجابی در پیست اسکی توچال و دیزین منتشر شده ست که واقعا تأسف باره…

عکس های شرم آور از اوج بدحجابی در پیست اسکی (2)
عکس های شرم آور از اوج بدحجابی در پیست اسکی (2)