اولین بانویی که در تهران رای داد /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: وی از ساعت 6 منتظر بازشدن حوزه اخذ رای بود و به عنوان اولین نفر رای خود را برای انتخابات به صندوق انداخت.

.

اولین بانویی که در تهران رای داد /عکس