اولین زن خلبان در ایران /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:وی نخستین کارآموز و زن خلبان ایرانی است که در سال ۱۳۱۸ پس از تاسیس باشگاه هواپیمایی برای آموزش فنون خلبانی نام‌نویسی کرد.

 اولین زن خلبان ایرانی