اولین سلفی در تاریخ ایران /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:  این عکس به احتمال فراوان نخستین سلفی در تاریخ ما است. تصویری از ناصرالدین‌شاه قاجار در سنین جوانی. شاه به خط خودش در زیر عکس نوشته است: “این عکس خودم را خودم در اندرون انداخته‌ام”

اولین سلفی در تاریخ ایران /عکس