اولین گروه زنان ارتشی در دنیا /تصاویر

پرتال خبری واکنش:  اولین گروه زنان ارتش آمریکا در اولین روزهای شروع جنگ جهانی دوم تشکیل شد.