بازدید ملکه الیزابت از موزه جواهرات سلطنتی /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:بازدید ملکه الیزابت و محمدرضا شاه از موزه جواهرات سلطنتی در تهران در سال 1339 شمسی؛ در 11 اسفند این سال ملکه انگلیس و همسرش به دعوت محمدرضا پهلوی به ایران آمدند. همزمان با ورود آنها به خاک ایران دانشجویان در تهران در اعتراض به این سفر تظاهرات کردند.

بازدید ملکه الیزابت از موزه جواهرات سلطنتی /عکس