بازیکن خارجی تیم پرسپولیس و همسرش /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: مایکل اومانیا که همسر و فرزندانش را به تهران آورده تا در کنار هم زندگی کنند، از حضور در تیم پرسپولیس ابراز رضایت کرده و امیدوار است بتواند فصل آینده هم در این تیم بماند.

بازیکن خارجی تیم پرسپولیس و همسرش /عکس