با خانواده رئیس جمهور آشنا شوید/عکس

خانم «انتصار» همسر عبدالفتاح السیسی، مصطفی، محمود، حسن و دخترانش «واحده» و «آیه» دو دختر در این مراسم ادای سوگند رییس جمهور جدید مصر حضور داشتند.

2f32f2