برف‌بازی دختران تهرانی /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش: هوای خوب و دل انگیز پاییزی و بارش برف در تهران باعث شد شمار زیادی از هم وطنان بویژه دختران برای برف بازی به پارک ملت بیایند.

.

برف‌بازی دخترانبرف‌بازی دختران تهرانی /تصاویر

برف‌بازی دختران تهرانی

برف‌بازی دختران تهرانی /تصاویر

برف‌بازی دختران تهرانی

برف‌بازی دختران تهرانی /تصاویر