بهترین و زیباترین چادر مسافرتی معلق /تصاویر

پورتال خبری واکنش: سه طراح خلاق به نام های Alex Shirley و Smith و Kirk Kirchev با همکاری یکدیگر چادر مسافرتی بسیار جالبی در سال گذشته طراحی کردند. این چادر قابلیت راه اندازی به ۳ روش مختلف را داراست که بزرگترین آن به اندازه ۶ نفر جا دارد.طراحی این ۳ هنرمند در واقع یک چادر درختی است و می تواند شب را از معلق بودن بر روی هوا لدت ببرید. این چادر برنده جایزه طراحی ISPO شده است.

اخبار , اخبار گوناگون , چادر مسافرتی معلق

اخبار , اخبار گوناگون , چادر مسافرتی معلق

اخبار , اخبار گوناگون , چادر مسافرتی معلق

اخبار , اخبار گوناگون , چادر مسافرتی معلق

اخبار , اخبار گوناگون , چادر مسافرتی معلق