بیرون انداختن بیمار از بیمارستان پس از ۳ سال /تصاویر

یک بیمار چینی پس از ۳ سال که در بیمارستان حضور داشت به حکم دادگاه احراج شد و نیروهای پلیس مجبور شدند به زور وی را ازبیمارستان بیرون بیاندازند تا به خانه اش باز گردد.

این مرد ۵۵ ساله سال است که در بیمارستان زندگی می کند و تنها به نام خانوادگی اش “چن” شناخته می شود. این مرد تمام سه سال دربیمارستان ادعا می کرده که سالم نیست و نیاز به مراقبت های بیشتری دارد.

 بیرون انداختن بیمار از بیمارستان پس از 3 سال

این مرد پس از شنیدن خبر اخراجش از بیمارستان دست به کار عجیبی زد. وقتی پلیس برای بیرون انداختن این مرد به بیمارستان رسید، وی خودش را با زنجیر به تخت بسته بود تا نتوانند او را جدا کنند.

پلیس با دیدن این صحنه زنجیرها را بریدند و او را از بیمارستان بیرون انداختند. این مرد سال ۲۰۱۱ به خاطر یک تصادف ساده به این بیمارستانآمده و تا به امروز به دلایل مختلف از بیمارستان خارج نشده بود.

بیرون انداختن بیمار از بیمارستان پس از 3 سال

باشگاه خبرنگاران