تاکسی با کولر آبی در ایران /عکس

هوای گرم کویر باعث ابتکار راننده یک تاکسی در کاشان در نصب کولر آبی روی اتومبیل شد.هوای گرم کویر باعث ابتکار راننده یک تاکسی در کاشان در نصب کولر آبی روی اتومبیل شد.

.

تاکسی با کولر آبی در کاشان

برنا