تبلیغات خلاقانه یک شرکت /عکس

پرتال خبری واکنشدر این مطلب، با تبلیغات خلاقانه شرکت ها برای جلب مشتری آشنا خواهید شد.

سایت مارکتینگ نیوز: قوطی کبریت تان را زیباتر کنیدایکیا بالکن‌های ساختمان‌های بی‌روح را زیبا می‌کند.

تبلغیات خلاق

تبلغیات خلاق

همانطور که در تصاویر می‌بینید، بر روی تمامی بالکن‌های این دو ساختمان دیوار کشیده‌اند. تنها یک واحد آپارتمان در هر ساختمان دیده می‌شود که با وسایل خانه‌ی ایکیا پر شده و به نمای بی‌روح ساختمان روح و زندگی بخشیده است. حتی اگر آپارتمان کوچک هم باشد، با ایکیا زیبا می شود.