تبلیغ جالب پدر برای پسر در انتخابات /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:پوستر جالب نماینده سابق ازنا و درود در حال نصیحت پسرش که نامزد انتخابات در همان حوزه شده است.

تبلیغ جالب پدر برای پسر در انتخابات /عکس
پوستر جالب نماینده