تبلیغ عجیب یک نامزد انتخاباتی /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: فصل تبلیغات انتخاباتی فصل شعارهای رنگارنگ است ، عکسی که می بینید نهایت خدمتگذاری یک نامزد انتخاباتی را نشان می دهد، بی گمان تصویر آن سکانس درخشان فیلم مارمولک با بازی مهران رجبی به ذهن می آید.

تبلیغ عجیب یک نامزد انتخاباتی /عکس