تبلیغ لوازم آرایشی بابک زنجانی/عکس

تبلیغ لوازم آرایشی شرکت سورینت کیش، بابک زنجانی روی یک ماشین‬ جالب توجه است.

23f2f