تزیین ماشین عروس به یاد مدافعان حرم /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش: خلاقیت یک عروس و داماد برای تزیین ماشین عروس خود که به یاد مدافعان حرم طراحی شده است.

تزیین ماشین عروس به یاد مدافعان حرم /تصاویر

تزیین ماشین عروس به یاد مدافعان حرم /تصاویر