تصاویری بسیار زیبا ازتوفانی در ایتالیا

پرتال اجتماعی واکنش: یک توریست در سواحل جنوا ایتالیا این عکس را به طور اتفاقی گرفته است.

 

dustaan.com-اخبارروز-اخبار-روز-ایران-جهان-خبرپو-خبریاب-خبر-خوان-شهرخبر-ویستا-قطره-ایسنا-فارس-باشگاه-خبرنگاران-تسنیم-طوفان-دریایی (1)