تصاویری جالب از مکانی شبیه جهنم

پرتال اجتماعی واکنش:زندگی، به گفته مجله نشنال جئوگرافیک، لانه شیطان بر روی زمین وجود دارد و در شمال کشور اتیوپی قرار گرفته است!
این مکان که «ستمکارترین مکان زمین» نام دارد، بسیار پایین ترین سطح دریا قرار گرفته به طوریکه عمق برخی از کم ارتفاع ترین نقاط آن به بیش از ۱۰۰ متر پایین ترین سطح دریا می رسد. این گودال نه تنها یکی از گرم ترین نقاط روی زمین است بلکه ازجمله فعال ترین پدیده های جغرافیایی محسوب می شود: این گودال گداخته و اسیدی در گسترده زمین در غلیان است به طوریکه شما چیزی به این گونه بر روی زمین ندیده اید.
در برخی نقاط این گودال سطح pH به زیر ۱ می رسد! بنابراین در واقع زندگی چیزی نیست که در این منطقه بتواند اتفاق بیفتد و این به معنی آنست که داناکیل یکی از متروکه ترین و منزوی ترین اکوسیستم ها در جهان است.
سرزمین اطراف گودال داناکیل زمانی بخشی از دریای سرخ بوده است. وقتی آب آن از دست رفته، نمک با کمیت فوق العاده زیاد باقیمانده و تبدیل به کالایی ارزشمند و البته کشنده برای بومیان منطقه شده است.
برای بیش از ۱۰۰ سال است که مردم اطراف دالول بلوک های نمک را می شکنند، بر شتر سوار می کنند و آنها را برای فروش به شهرهای اطراف می فرستند. این کار خطرناکی است اما تبدیل به راه آشنایی برای امرار معاش بومیان شده است.
درجه حرارت حدکاثر روزانه در این منطقه ۱۰۶ درجه فارنهایت است که طی آن یک نسیم جوشان باعث می شود احساس کنید پوستتان می سوزد.
بسیاری از توریست هایی که به این منطقه سفر کرده اند به دلیل اثرات مربوط به نمک، جان خود را از دست داده یا مصدوم شده اند. سفر به داناکیل با شتر یا جیپ ممکن است و گردشگران می بایست با همراهی گاردهای مسلح شخصی به این سفر بروند. از این رو این سفر برای گروه های کوچک بسیار گران تمام می شود.

dustaan.com-اخبارروز-اخبار-روز-ایران-جهان-خبرپو-خبریاب-خبر-خوان-شهرخبر-جهنم-زمین-شبیه-dustaan.com-اخبارروز-اخبار-روز-ایران-جهان-خبرپو-خبریاب-خبر-خوان-شهرخبر-جهنم-زمین-شبیه-۱dustaan.com-اخبارروز-اخبار-روز-ایران-جهان-خبرپو-خبریاب-خبر-خوان-شهرخبر-جهنم-زمین-شبیه-۲dustaan.com-اخبارروز-اخبار-روز-ایران-جهان-خبرپو-خبریاب-خبر-خوان-شهرخبر-جهنم-زمین-شبیه-۳dustaan.com-اخبارروز-اخبار-روز-ایران-جهان-خبرپو-خبریاب-خبر-خوان-شهرخبر-جهنم-زمین-شبیه-۴dustaan.com-اخبارروز-اخبار-روز-ایران-جهان-خبرپو-خبریاب-خبر-خوان-شهرخبر-جهنم-زمین-شبیه-۵dustaan.com-اخبارروز-اخبار-روز-ایران-جهان-خبرپو-خبریاب-خبر-خوان-شهرخبر-جهنم-زمین-شبیه-۶dustaan.com-اخبارروز-اخبار-روز-ایران-جهان-خبرپو-خبریاب-خبر-خوان-شهرخبر-جهنم-زمین-شبیه-۷dustaan.com-اخبارروز-اخبار-روز-ایران-جهان-خبرپو-خبریاب-خبر-خوان-شهرخبر-جهنم-زمین-شبیه-۸