تصاویری زیبا از جشن باستانی بیلن دانا در مهاباد

پرتال اجتماعی واکنش: بیلن دانا از قدیمی ترین جشن ها و آیین های منطقه مهاباد است. این جشن در روزهای 14 و 15 اسفند ماه هر سال مصادف با زمان تغییر آب و هوا و گرم شدن تدریجی زمین برگزار می شود. هدف اصلی این مراسم شکر گزاری و بخشش است. همکاری و همنوایی تمامی مردم اهالی روستا در روند برگزاری این مراسم نیز کاملا مشهود می باشد.

تصاویری زیبا از جشن باستانی بیلن دانا در مهاباد

تصاویری زیبا از جشن باستانی بیلن دانا در مهاباد

تصاویری زیبا از جشن باستانی بیلن دانا در مهاباد تصاویری زیبا از جشن باستانی بیلن دانا در مهاباد

تصاویری جالب از جشن باستانی بیلن دانا در مهاباد

تصاویری زیبا از جشن باستانی بیلن دانا در مهاباد تصاویری زیبا از جشن باستانی بیلن دانا در مهاباد

تصاویری زیبا از جشن باستانی بیلن دانا در مهاباد

تصاویری زیبا از جشن باستانی بیلن دانا در مهاباد تصاویری زیبا از جشن باستانی بیلن دانا در مهاباد تصاویری زیبا از جشن باستانی بیلن دانا در مهاباد