تصاویری زیبا از دنیای زیر آب

پرتال اجتماعی واکنش: زمانی که در یک دریاچه شنا می‌کنیم کمتر به آنچه در زیر آب است فکر می‌کنیم در حالی که تصور غنا و تنوع گونه‌های حیات وحش و گیاهان آبزی پنهان در زیر سطح آب دشوار است. برخی از عکاسان حیات وحش تلاش کرده‌اند با استفاده از دوربین‌های ضد آب، مرز میان دنیای بیرون آب و دنیای زیر آب را به تصویر  بکشند. با هم به تماشای منتخبی از این آثار می‌نشینیم.
تصاویری زیبا از دنیای زیر آب
تصاویری زیبا از دنیای زیر آب
تصاویری زیبا از دنیای زیر آب
تصاویر جالب حیوانات در زیر اب
تصاویری زیبا از دنیای زیر آب
تصاویری زیبا از دنیای زیر آب
تصاویری زیبا از دنیای زیر آب
تصاویری زیبا از دنیای زیر آب
تصاویری زیبا از دنیای زیر آب
تصاویری زیبا از دنیای زیر آب
تصاویری زیبا از دنیای زیر آب
تصاویری زیبا از دنیای زیر آب
تصاویری زیبا از دنیای زیر آب
تصاویری زیبا از دنیای زیر آب
تصاویری زیبا از دنیای زیر آب
تصاویری زیبا از دنیای زیر آب
تصاویر جالب حیوانات در زیر اب
تصاویری زیبا از دنیای زیر آب
تصاویری زیبا از دنیای زیر آب
تصاویری زیبا از دنیای زیر آب
تصاویری زیبا از دنیای زیر آب
تصاویری زیبا از دنیای زیر آب
تصاویر جالب حیوانات در زیر اب
تصاویری زیبا از دنیای زیر آب
تصاویری زیبا از دنیای زیر آب
تصاویری زیبا از دنیای زیر آب