تصاویری قدیمی از خواهر دوقلوی شاه

پرتال اجتماعی واکنش: اشرف پهلوی خواهر دوقلوی شاه و دختری که در دوران کودکی و در خانواده خود کمتر مورد توجه بود در دوران بزرگسالی به یکی از جنجالی ترین چهره های دوران پهلوی تبدیل شد؛‌ چهره ای که در بسیاری از بزنگاه های سیاسی کشور در آن دوران رد پایی از او را می توان دید از کودتای 28 مرداد گرفته تا تاسیس بنیاد اشرف.


تاج الملوک به همراه اشرف و شمس


شمس و اشرف


اشرف،‌فوزیه و شمس


اشرف و شمس در جمع دوستان درباری


فوزیه و اشرف در کنار ملک فاروق و دو تن از خواهران فوزیه در قاهره


اشرف در کنار محمودرضا پهلوی در سفر به شمال


اشرف، همسر مصریش احمدشفیق به اتفاق علیرضا و عبدالرضا پهلوی


اشرف و شهناز پهلوی


اشرف در بازدید از شوروی و ملاقات با صدر هیئت رئیسه برژنف


اشرف و شمس در دو طرف عروس و داماد از خانواده راسخ


اشرف پهلوی


اشرف و خاندان پهلوی


دوقلوهای میرپنج اشرف و محمدرضا