تصاویر ازدواج بازیگر 84ساله با دختر 24ساله

پرتال اجتماعی واکنش:مراسم عروسی ایوان کراسکو بازیگر ۸۴ ساله و مشهور سینمای روسیه با «ناتالیا» دختر ۲۴ ساله در مطبوعات اروپا خبرساز شده است. کراسکو می گوید با این ازدواج، زندگی نوینی را آغاز می کند.

(تصویر) ازدواج بازیگر 84 ساله با دختر 24 ساله!

(تصویر) ازدواج بازیگر 84 ساله با دختر 24 ساله!

(تصویر) ازدواج بازیگر 84 ساله با دختر 24 ساله!