تصاویر جالب از بیمارستان‌هایی به رنگ کریسمس

پرتال اجتماعی واکنش: یکی از رسم های سال نو میلادی و جشن کریسمس، تزئین درخت کاج و محیط شهر است. در این بین بیمارستان ها هم دست به کار شده اند و با خلاقیت هر چه بیشتر، فضای داخلی ‌شان را تزئین کردند.

تصاویر جالب از بیمارستان‌هایی به رنگ کریسمس
بیمارستان‌هایی به رنگ کریسمس
تصاویر جالب از بیمارستان‌هایی به رنگ کریسمس
تصاویر جالب از بیمارستان‌هایی به رنگ کریسمس
بیمارستان‌هایی به رنگ کریسمس
تصاویر جالب از بیمارستان‌هایی به رنگ کریسمس

تصاویر جالب از بیمارستان‌هایی به رنگ کریسمس

بیمارستان‌هایی به رنگ کریسمس
تصاویر جالب از بیمارستان‌هایی به رنگ کریسمس
تصاویر جالب از بیمارستان‌هایی به رنگ کریسمس
بیمارستان‌هایی به رنگ کریسمس
تصاویر جالب از بیمارستان‌هایی به رنگ کریسمس
تصاویر جالب از بیمارستان‌هایی به رنگ کریسمس
بیمارستان‌هایی به رنگ کریسمس