تصاویر جالب از خنده‌های مردم جهان

پرتال اجتماعی واکنش: حتما شما با “خخخخخ” یا “ههههه” یا “ha ha ha” آشنا هستید.آدان پروژه جالبی انجام داده که نشان می دهد مردم دنیا از طریق گوشی هایشان در پیامک ها چطور می خندند؟!

تصاویر جالب از خنده‌های مردم جهان
خنده‌های ایرانی ها

تصاویر جالب از خنده‌های مردم جهان
خنده‌های تایلندی ها

تصاویر جالب از خنده‌های مردم جهان
خنده‌های دانمارکی ها

تصاویر جالب از خنده‌های مردم جهان
خنده‌های آمریکایی ها
تصاویر جالب از خنده‌های مردم جهان
خنده‌های کره ای ها

تصاویر جالب از خنده‌های مردم جهان
خنده‌های برزیلی ها

تصاویر جالب از خنده‌های مردم جهان
خنده‌های یونانی ها
تصاویر جالب از خنده‌های مردم جهان
خنده‌های جامائیکایی ها

تصاویر جالب از خنده‌های مردم جهان
خنده‌های اسپانیایی ها

تصاویر جالب از خنده‌های مردم جهان
خنده‌های ایسلندی ها

تصاویر جالب از خنده‌های مردم جهان
خنده‌های فرانسوی ها

تصاویر جالب از خنده‌های مردم جهان
خنده‌های چینی ها
تصاویر جالب از خنده‌های مردم جهان
خنده‌های عرب ها

تصاویر جالب از خنده‌های مردم جهان
خنده‌های ایتالیایی ها

تصاویر جالب از خنده‌های مردم جهان
خنده‌های ژاپنی ها