تصاویر جالب از یک فلامینگو

پرتال خبری واکنش: مسئولان باغ وحشی در برزیل توانستند برای یک فلامینگو پای مصنوعی طراحی و به وی متصل کنند