تصاویر جشن ازدواج در زندان

پرتال اجتماعی واکنش:جشن ازدواج دو نفر از زندانيان سياسي عربستان سعودي ديروز در زندان سياسي عربستان برگزار شد.
گزارش ها حاكيست؛ براي برپائي اين مراسم يك اتاق براي مهمانان نزديك و يك اتاق براي عروس و داماد آماده كردند ومديريت زندان ده هزار ريال از طرف وزير داخلي كشور به اين زوج هديه دادند.

تصاویر جشن ازدواج در زندان

تصاویر جشن ازدواج در زندان

تصاویر جشن ازدواج در زندانتصاویر جشن ازدواج در زندان

تصاویر جشن ازدواج در زندان

تصاویر جشن ازدواج در زندان

تصاویر جشن ازدواج در زندان