تصاویر خودروهای خاص در نمایشگاه تبریز

پرتال اجتماعی واکنش: در نمایشگاه خودروی تبریز برخی از خودروهای خاص نیز در معرض دید عموم قرار گرفته بود که معمولا این خودروها مربوط به منطقه آزاد است. تصاویر زیر دو نمونه از این خودروها است که در نمایشگاه خودروی تبریز در معرض دید عموم قرار گرفت.

جیپ چروکی

دو خودروی خاص در نمایشگاه خودروی تبریز(عکس)

دو خودروی خاص در نمایشگاه خودروی تبریز(عکس)

دو خودروی خاص در نمایشگاه خودروی تبریز(عکس)سیتروئن

دو خودروی خاص در نمایشگاه خودروی تبریز(عکس)

دو خودروی خاص در نمایشگاه خودروی تبریز(عکس)