تصاویر دیدنی از دنیای حلزون‌ها

پرتال اجتماعی واکنش: حلزون یا لیسک نوعی نرم‌تن در ردهٔ شکم‌پایان است. علت اینکه حلزون را در رده شکم‌پایان قرار داده‌اند؛ این است که در حقیقت تمام قسمت زیرین بدنش، پای آن به شمار می‌رود.زیست‌شناسان تا به امروز بیش از ۳۰ هزار گونه حلزون را شناسایی کرده‌اند.

حلزون از محیط زیست بسیار متنوعی برخوردار است. محل زندگی بعضی از گونه حلزونها در دریا بوده و بعضی از گونه‌های آن در آبهای شیرین و یا در باغ‌ها زندگی می‌کنند. حلزون از انواع گیاهان تغذیه می‌کند. این جانور زبانی دارد که مانند سوهان صدها دندانه ریز بر روی آن روییده‌است. این همان آلت برنده حلزون است که با آن خوراکش را قطع و ریز ریز می‌کند. خوراک بیشتر حلزونها انواع گوناگونی از گیاهان است.

تصاویر دیدنی از دنیای حلزون‌ها
تصاویر دیدنی از دنیای حلزون‌ ها
تصاویر دیدنی از دنیای حلزون‌ها
تصاویر دیدنی از دنیای حلزون‌ها
تصاویر دیدنی از دنیای حلزون‌ها
تصاویر دیدنی از دنیای حلزون‌ها
تصاویر دیدنی از دنیای حلزون‌ها