تصاویر دیدنی امروز 94/03/17

شستشوی اسب ها به منظور فروش در نمایشگاه سالانه اسب در وستمورلند انگلیس

شستشوی اسب ها به منظور فروش در نمایشگاه سالانه اسب در وستمورلند انگلیس

ضد عفونی کردن هواپیمای خطوط هوایی کره جنوبی در فرودگاه سئول پس از نشستن پروازی از خاورمیانه . شیوع ویروس “مرس” در کره جنوبی نگرانی مقامات بهداشتی این کشور را در پی داشته است
.

ضد عفونی کردن هواپیمای خطوط هوایی کره جنوبی در فرودگاه سئول پس از نشستن پروازی از خاورمیانه . شیوع ویروس