تصاویر زنان خلبان در هواپیماهای جنگنده

پرتال خبری واکنش: زنان خلبان هواپیماهای جنگنده در جهان

زنان خلبان لیبیایی هنگام رژه نظامی در میدان اصلی شهر طرابلس

خلبانان هواپیمای جت جنگنده J-10 در نمایش هوایی در شهرجوهای چین

اولریکا فلندر، اولین زن خلبان هواپیمای جنگنده در آلمان

جمی جمیسیون، اولین زن خلبان هواپیمای جنگنده F-22A Raptor در آمریکا

اولین زن خلبان هواپیمای جنگنده F-15E در آمریکا

گروه زنان خلبان در رژه در یک پایگاه هوایی پاکستان

مریم المنصوری ، زن خلبان نیروی هوایی امارت عربی متحده در هواپیمای

هیزر ویلسون، عضو مجلس نمایندگان و مارتا ماک سالی، سرهنگ دوم نیروی هوایی آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی در واشینگتن

اولین زنان خلبان در پاکستان در کنار هواپیماهای آموزشی “تی ـ 37”

مریم المنصوری ، زن خلبان نیروی هوایی امارت عربی متحده میزان آمادگی هواپیمایش را بررسی می کند

جو سولتر، اولین زن خلبان نظامی نیروی هوایی بریتانیا پس از فرود در اسکاتلند