تصاویر زیبای نقاشی با رد دوچرخه

پرتال اجتماعی واکنش:هنر توماس یانگ مینیمال و درخشان است. این طراح و تصویرگر سنگاپوری استعداد هنری و اشتیاق دوچرخه سواری اش را برای ایجاد “تصاویر چاپ دوچرخه از نشانه های معروف جهان” در هم آمیخته است. آثار او که تصاویری از نشانه های معماری قابل توجه جهان را در بر می گیرد، تنها با استفاده از لاستیک دوچرخه که با رنگ های سیاه و سفید پوشیده شده، ایجاد شده است.

نقاشی با رد دوچرخه!

نقاشی با رد دوچرخه!

نقاشی با رد دوچرخه!

نقاشی با رد دوچرخه!

نقاشی با رد دوچرخه!

نقاشی با رد دوچرخه!

نقاشی با رد دوچرخه!

نقاشی با رد دوچرخه!