تصاویر عجیب از جراحی چراغ‌های LED زیر پوست

پرتال خبری واکنش: در سال های اخیر افراد بسیاری با قرار دادن قطعات الکترونیکی در زیر پوست خود سعی کرده اند تا تغییرات عجیب را در بدن خود ایجاد کنند، اما مشخص نیست که هدف واقعی از این جراحی های وحشتناک چیست.

جراحی چراغ های LED زیر پوست +تصاویر 18+
جراحی چراغ های LED زیر پوست +تصاویر 18+
جراحی چراغ های LED زیر پوست +تصاویر 18+

این دستگاه که به غیر از روشن شدن هیچ کاربرد دیگری ندارد می تواند بیش از 10 هزار بار برای مدت 10 ثانیه روشن شود، پس از پایان عمر باطری آن این وسیله باید از طریق جراحی خارج شود.

جراحی چراغ های LED زیر پوست +تصاویر 18+
جراحی چراغ های LED زیر پوست +تصاویر 18+