تصاویر غول پیکرترین موجودات در جهان

پرتال اجتماعی واکنش: حیوانات در اندازه عادی را  راحت تر می توان درک کرد اما همین حیوانات ازاندازه واقعی خود خارج شوند ولقب غول پیکر را به خود بگیرند ناخداگاه حس ترس را تداعی می کنند به طوری که شاید به ترسناک ترین موجودات هم تبدیل شوند دراین زیر تعدادی ازاین حیوانات را مشاهده خواهید کرد.

تصاویر غول پیکرترین موجودات در جهان
شاپرکان چشم گربه ای آتاکوس اطلس

 

تصاویر غول پیکرترین موجودات در جهان
خوک چینی! 900 کیلوگرم وزن این حیوان است!
تصاویر غول پیکرترین موجودات در جهان
 قورباغه جالوت آفریقایی که از پرندگان کوچک تغذیه می کند!
تصاویر غول پیکرترین موجودات در جهان
خرچنگ نارگیل به علت علاقه به نارگیل به این نام شناخته میشوداوباچنگالهای غول پیکرش به راحتی نارگیل رابه2نیم میکند
تصاویر غول پیکرترین موجودات در جهان
حلزون های غول پیکر آفریقایی
تصاویر غول پیکرترین موجودات در جهان
بزرگترین گاو دنیا با بیش از 1 تن وزن!