تصاویر مسابقات آتش‌بازی در انگلیس

پرتال اجتماعی واکنش:تصاویر شب اول مسابقات سالانه قهرمانی اتش بازی در پلیموث انگلستان شب گذشته برگزار شد که در آن سه تیم از متخصصان آتش بازی 10 دقیقه فرصت داشتند تا برای نمایش توان خود به رقابت بپردازند.

اخبار,اخبار گوناگون,مسابقات آتش بازی

اخبار,اخبار گوناگون,مسابقات آتش بازی

اخبار,اخبار گوناگون,مسابقات آتش بازی

اخبار,اخبار گوناگون,مسابقات آتش بازی

اخبار,اخبار گوناگون,مسابقات آتش بازی

اخبار,اخبار گوناگون,مسابقات آتش بازی

اخبار,اخبار گوناگون,مسابقات آتش بازی

اخبار,اخبار گوناگون,مسابقات آتش بازی

اخبار,اخبار گوناگون,مسابقات آتش بازی

اخبار,اخبار گوناگون,مسابقات آتش بازی