تصاویر ویلای 45میلیاردی در پایتخت

پرتال اجتماعی واکنش: این ساختمان ویلایی در زمینی به مساحت 720 متر مربع در منطقه شهرک غرب واقع شده است. این ساختمان 4 طبقه بوده و دارای 3 طبقه مسکونی است. واحد طبقه اول 292 مترمربع و طبقه دوم و سوم 340 متر مربع می باشد و ارزش ملک بین 42 تا 45 میلیارد تومان برآورد شده است .