تصاویر چهره های کلاسیک هالیوود در خانه هایشان

پرتال اجتماعی واکنش: ما ستاره ها را همیشه در فیلم ها و کلیپ ها دیده ایم اما این بار تصاویر خصوصی تری از آنها را برایتان آورده ایم. عکس های زیر ستاره های کلاسیک هالیوود را در خانه هایشان نشان می دهد.

1. جیمز استوارت

چهره های کلاسیک هالیوود را در خانه هایشان ببینید

برنده جایزه اسکار، جیمز استوارت پس از جنگ جهانی دوم به خانه پدری اش باز گشته است، سال 1945.


2. مریلین مونرو

چهره های کلاسیک هالیوود را در خانه هایشان ببینید

مریلین مونرو در حال کتاب خواندن در خانه اش، سال 1953.


3. کلارک گیبل

چهره های کلاسیک هالیوود را در خانه هایشان ببینید

کلارک گیبل در حیاط پشتی خانه اش در کنار استخر استراحت می کند، سال 1948.


4. جودی گارلند

چهره های کلاسیک هالیوود را در خانه هایشان ببینید

جودی گارلند در خانه اش به نامه هایی که از طرف طرفدارانش دریافت کرده، پاسخ می دهد، سال 1944.


5. اینگرید برگمن

چهره های کلاسیک هالیوود را در خانه هایشان ببینید

اینگرید برگمن با فرزندان دوقلو 11 ماهه اش، ایزابلا و اینگرید، در خانه اش در ناپل ایتالیا، سال 1953.


6. فرد آستر

چهره های کلاسیک هالیوود را در خانه هایشان ببینید

فرد آستر در حال یاد دادن حرکات موزون به فرزندش در خانه، سال 1940.


7. بتی دیویس

چهره های کلاسیک هالیوود را در خانه هایشان ببینید

بت دیویس در خانه اش روزنامه می خواند، سال 1939.


8. کری گرانت

چهره های کلاسیک هالیوود را در خانه هایشان ببینید

کری گرانت با همسرش  ویرجینیا چریل در حال بازی کردن، سال 1934.


9. جین منسفیلد

چهره های کلاسیک هالیوود را در خانه هایشان ببینید

جین منسفیلد در کنار گالری زیبای خانه اش، 1960.


10. فرانک سیناترا و نانسی سیناترا

چهره های کلاسیک هالیوود را در خانه هایشان ببینید

فرانک سیناترا و همسرش نانسی سیناترا در خانه شان به موسیقی گوش می دهند، سال 1943.


11. بریژیت باردو

چهره های کلاسیک هالیوود را در خانه هایشان ببینید

بریژیت باردو در خانه اش در رم، ایتالیا، سال 1967.


12. لوسیل بال و دسی آرناز

چهره های کلاسیک هالیوود را در خانه هایشان ببینید

ستاره های «I Love Lucy» در حال همنوازی در خانه، سال 1955.


13. شرلی تمپل

چهره های کلاسیک هالیوود را در خانه هایشان ببینید

شرلی تمپل به پیام های هواداران در خانه اش واقع در لوس آنجلس پاسخ می دهد، سال 1944.


14. جیمز دین

چهره های کلاسیک هالیوود را در خانه هایشان ببینید
جیمز دین در آپارتمانش در نیویورک در حال استراحت است، اوایل دهه 50.