تفریح مهدی طارمی در کیش /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: مهدی طارمی گلزن اول پرسپولیس که طی هفته های اخیر از فرم عالی خود دور بوده، به همراه مایکل اومانیا مدافع این تیم بعد از ظهر مفرحی را در کیش پشت سر گذاشتند. طارمی و اومانیا سوار بر چرخبال ، جزیره زیبای کیش را از آسمان تماشا کردند.

تفریح مهدی طارمی در کیش /عکس

تفریح مهدی طارمی در کیش /عکس

تفریح مهدی طارمی در کیش /عکس