تمرینات عجیب و غریب علی دایی در سرعین /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:تمرینات نفت تهران که هدایت این تیم را علی دایی برعهده دارد در سرعین دنبال می شود.

تمرینات عجیب و غریب علی دایی در سرعین /عکس