توئیت جالب دختر لبنانی برای جوان ایرانی /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: رعنا حربی یک دختر لبنانی که صفحه توئیترش بیش از 21 هزار دنبال کننده دارد، در توئیتی با خطاب قرار دادن جوانی که پرچم دولت عربستان سعودی را از فراز کنسولگری این کشور در مشهد پایین کشیده،نوشت:

*** تو را پیدا می کنم و با تو ازدواج می کنم ***

توئیت جالب دختر لبنانی برای جوان ایرانی /عکس