تولد گوساله عجیب با دوسر /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش:تنها تست DNA است که می تواند دلیل دقیق بیماری دوچهره ای را مشخص کند.مجموعه ای از عوامل و مکانیزم های ژنتیکی موجب اختلال در شکل ظاهری حیوانات می شوند.در تصویر زیر گوساله ای دوسر را مشاهده می کنید.

تولد گوساله عجیب با دوسر /تصاویر

تولد گوساله عجیب با دوسر /تصاویر
تولد گوساله عجیب با دوسر /تصاویر