تونی اولیویرا در سفر به تبریز /عکس

تصویر زیرکه دقایقی پیش ثبت شده است ، اولیویرا را نشان می دهد که در فرودگاه آماده سفر به تبریز است. تصویر دیگر نیز پسر تونی را نشان می دهد که خود را در ساک جای داده تا به همراه پدرش راهی ایران شود!

 آنتونیو خوزه کونسئسائو اولیویرا  ملقب به تونی

 تونی اولیویرا در راه تبریز!

 تونی اولیویرا در راه تبریز!