تیپ جالب سوشا مکانی در تمرین پرسپولیس /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:سوشا مکانی در تمرین پرسپولیس با تیپ جدید حاضر شد.سوشا مکانی در تمرین پرسپولیس با تیپ جدید و جالبی حاضر شد. او یک کت جدید با طرحی جالب بر تن کرده بود که در جیب کتش هم یک دستمال قرمز هم گذاشته بود. عکس او را مشاهده کنید.

تیپ جدید سوشا مکانی

تیپ جالب سوشا مکانی در تمرین پرسپولیس /عکس

عکس تیپ جدید و جالب سوشا مکانی