جدیدترین BMW میلیاردی در خیابان‌های تهران /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:ب ام و ۶۵۰i گرن کوپه با کیت هامان و رنگ مات کارخانه ای که اخیرا در خیابان های تهران مشاهده می شود.

جدیدترین BMW میلیاردی در خیابان‌های تهران /عکس