جشنواره مد اسلامی در جاکارتا /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش:جشنواره “مد اسلامی” با حضور طراحانی از کشورهای مختلف در جاکارتا برگزار شده است.جشنواره “مد اسلامی” با حضور طراحانی از کشورهای مختلف در جاکارتا برگزار شده است.برنامه‌هایی هم‌چون “جشنواره مد اسلامی” یا “دختر شایسته جهان اسلام” که در اندونزی برگزار می‌شود معمولا پاسخی به انواع غربی آن برنامه‌ها است.در جاکارتا پایتخت کشور اندونزی به مناسبت استقبال از ماه رمضان، جشنواره مد اسلامی برگزار شده است.

جشنواره مد اسلامی در جاکارتا /تصاویر

شو لباس زنانه اسلامی

جشنواره مد اسلامی در جاکارتا /تصاویر

شو لباس زنانه اسلامی

جشنواره مد اسلامی در جاکارتا /تصاویر

برگزاری شو لباس زنانه اسلامی

جشنواره مد اسلامی در جاکارتا /تصاویر

شو لباس زنانه اسلامی

جشنواره مد اسلامی در جاکارتا /تصاویر

جشنواره مد اسلامی در جاکارتا /تصاویر

شو لباس زنانه اسلامی

جشنواره مد اسلامی در جاکارتا /تصاویر

جشنواره مد اسلامی در جاکارتا /تصاویر

شو لباس زنانه اسلامی در اندونزی

جشنواره مد اسلامی در جاکارتا /تصاویر

جشنواره مد اسلامی در جاکارتا /تصاویر

شو لباس زنانه اسلامی

جشنواره مد اسلامی در جاکارتا /تصاویر

جشنواره مد اسلامی در جاکارتا /تصاویر

شو لباس زنانه اسلامی

جشنواره مد اسلامی در جاکارتا /تصاویر