حرکت عجیب برادر رئیس جمهور /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: نشستن خلاف عرف حسین فریدون در یکی برنامه رسمی.

حرکت عجیب برادر رئیس جمهور /عکس

حسین فریدون در یکی برنامه رسمی