حرکت عجیب یک مسافر در هواپیما /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:رفتار ناپسند یک مسافر در هواپیما

حرکت عجیب یک مسافر در هواپیما /عکس
عکاس مهماندار هواپیما