حضور اقلیت‌های دینی در انتخابات ایران /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش:اقلیت‌های مذهبی غیرمسلمان پنج نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند. این نمایندگان توسط خود اقلیت‌ها انتخاب می‌شوند و هیچ شهروند مسلمان ایرانی حق رأی دادن برای انتخاب آنها را ندارد.جالب است بدانید در حالی که بر اساس قانون، هر ۲۵۰ هزار نفر یک نماینده در مجلس دارند اقلیت‌های دینی با جمعیتی کمتر از ۲۰۰ هزار نفر دارای ۵ نماینده در مجلس هستند که از این تعداد 3 کرسی در اختیار مسیحیان، یک کرسی در اختیار یهودیان و یک کرسی در اختیار زرتشتیان است.خبرگزاری رویترز دیروز در گزارشی به انعکاس برگزاری انتخابات در کلیساها و کنیسه‌ها و حضور اقلیت‌های مذهبی در انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخت. در ادامه این تصاویر را می‌بینیم.

حضور اقلیت‌های دینی در انتخابات ایران /تصاویر
حضور اقلیت‌های دینی در انتخابات ایران /تصاویر
حضور اقلیت‌های دینی در انتخابات ایران /تصاویر
حضور اقلیت‌های دینی در انتخابات ایران /تصاویر
حضور اقلیت‌های دینی در انتخابات ایران /تصاویر