حضور دختران در مسابقه ساخت مجسمه های شنی کیش

پرتال اجتماعی واکنش: مسابقه ساخت مجسمه های شنی در جزیره کیش که در روز جمعه در محوطه ساحلی پارک ماهیگیر برگذار شد مسافران زیادی را به خود جذب کرد.

1154

7789